Biblioteka

“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                       Wisława Szymborska

 

Biblioteka szkolna to miejsce przyjazne każdemu uczniowi.  Panująca tu atmosfera daje dzieciom i młodzieży  możliwość wyciszenia się i odreagowania od codziennych problemów. Tutaj zawsze znajdzie się czas, aby porozmawiać z uczniem o jego zainteresowaniach, planach, nastrojach, ważnych dla niego wydarzeniach. Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie uczniom źródeł informacji,  przygotowanie  do samodzielnego wyszukiwania informacji i ich wykorzystywania.

 

        Biblioteka szkolna pełni rolę  ogólno-przedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania  zaintersowań. Biblioteka Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie mieści się na parterze w samym centrum szkoły. Korzystają z niej uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, oraz rodzice . Zespół Szkół udostępnia bibliotekę  także Szkole Podstawowej, która powstała przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie  Księgozbiór liczy ok. 6 tysięcy woluminów, w tym: lektury szkolne, wydawnictwa popularno – naukowe , wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne, podręczniki, literatura piękna, beletrystyka. Wydzielony księgozbiór podręczny to bogaty zbiór encyklopedii, leksykonów, atlasów, albumów, oraz słowników językowych. . Biblioteka oferuje również zbiory multimedialne (DVD, CD, CD – ROM).

Trwa budowa katalogu elektronicznego w systemie LIBRUS.

Warsztat informacyjny biblioteki:

  • Katalog alfabetyczny
  • Katalog rzeczowy
  • Księgozbiór podręczny
  • Czytelnia

W czytelni znajduje się  18 miejsc dla czytelników, uczniowie  mają wolny dostęp do regałów z książkami.

Na zajęcia lekcyjne udostępniane są radiomagnetofony i odtwarzacze CD.

                                                                         Bibliotekarz: Elżbieta Marczewska

Skip to content