HARMONOGRAM KONTAKTÓW RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI UCZĄCYMI

HARMONOGRAM KONTAKTÓW RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI UCZĄCYMI

Wychowawcy z rodzicami uczniów swoich klas kontaktują się telefonicznie
oraz na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Kontakt rodziców z nauczycielami uczącymi jest możliwe na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem można ustalić poprzez
wychowawcę lub poprzez wiadomość na dzienniku Librus.

Skip to content