kkz   

KANDYDACI KWALIFIKOWANYCH  KURSÓW ZAWODOWYCH

  • absolwenci wszystkich typów szkół– od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
  • studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
  • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,

                Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat! (Opis kierunków).

Co warto wiedzieć o KKZ?

Zawód bądź konkretne kwalifikacje można zdobyć na poziomie ZSZ lub Technikum, w zależności od posiadanego przez kandydata wykształcenia ogólnego (zasadniczego lub średniego) albo uzyskać uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności na stanowisku pracy (w przypadku kandydatów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym).
UWAGA! Słuchacze kursów mogą w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w LO dla Dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.
Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych – odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.           

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 ZAWODY W KRÓRYCH UCZYMY:

 NOWA PROPOZYCJA:

  Nauka na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych jest bezpłatna.

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect