"u Skłodowskiej"

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

22-26 listopada 2019 r. Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja krew, moje życie”

krewZ tej okazji pragniemy podziękować wszystkim honorowym krwiodawcom i życzyć zdrowia oraz sił do dalszego pomagania. Dziękujemy, że dzielicie się cząstką siebie i szerzycie ideę Honorowego Krwiodawstwa dając innym przykład doskonałej postawy. Jesteście wielcy.
W Zespole Szkół mamy już wieloletnie tradycje w organizowaniu Akcji Honorowego Krwiodawstwa. W 2012 r. po raz pierwszy taka akcja odbyła się w naszej szkole. Od tamtej pory było ich już dwanaście. Przez te lata zgłosiło się ok. 470 osób, nie tylko uczniów, ale również osób z poza szkoły.
11 grudnia 2019 r. organizujemy po raz trzynasty Akcję Honorowego Oddawania Krwi w naszej szkole. Zapraszamy pełnoletnich uczniów, nauczycieli i osoby z poza szkoły na oddanie krwi od godz. 9.00. do godz. 12.00. Wierzymy, że jak w każdym roku również teraz zgłosi się wiele osób.

Należy koniecznie zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Możesz zostać krwiodawcą, jeśli:
• Jesteś zdrowy.
• Masz skończone 18 lat i posiadasz dokument tożsamości ze zdjęciem.
• Masz odpowiednią wagę ciała (pow. 55 kg.).
• Nie chorowałeś na żółtaczkę i kiłę.
• Nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe.
• Zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców.
• W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego.
• Nie jesteś na czczo.
• Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.

Organizatorzy akcji:
Wiesława Pastuszka
Aneta Gołyska