Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Żłobka Społecznego przy stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curie. Nr ogłoszenia:  587130-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Dokumentacja:

Copyright © 2017 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect