Kolejny projekt w naszej szkole:
Tytuł projektu: „Zawodowi Zawodowcy”
Numer projektu:2019-1-PL01-KA102-063231
Projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Wartość projektu dofinansowana z Funduszy Europejskich: 636 487,35 PLN
Konsorcjum projektu: Stowarzyszenie Prorew, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Sandomierza oraz Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Plakat-Prorewa.jpg

Attachments:
Download this file (Informacje o projektu.pdf)Informacje o projekcie[ ]436 kB

 loga e1494850149630

P1170575

W dniu 7 sierpnia 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26- 0007/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26- 0007/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem
Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

P1170582

Całkowita wartość Projektu wynosi – 2 789 482,79 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 075 045,84 PLN. Zakres projektu obejmuje: modernizację: wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, bieżni z nawierzchnią poliuretanową, warsztatów szkolnych, budynku dydaktyczno-żywieniowego, bazy dydaktycznej – segmentu dydaktycznego oraz zaplecza segmentu sportowego wraz z dostawami warsztatowymi, dostawami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

30 sierpnia 2017r została podpisana umowa na modernizację budynku Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. Inwestycje zrealizuje wyłoniona w przetargu firma MIWAX z Tarnobrzega. (czytaj więcej)

W środę - 20 września 2017r została podpisana umowa na wykonanie boiska, bieżni i oświetlenia przy Zespole Szkół im Marii Skłodowskiej - Curie. Inwestycja ma kosztować prawie pół miliona złotych, a zrealizuje ją wyłoniona w przetargu firma ADA - LIGHT z Gostynina.(czytaj więcej)