f

loga e1494850149630

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Numer i nazwa Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IŻ RPSW

Numer naboru: RPSW.08.05.01-IZ.00- 26-033/16

Tytuł projektu: W Ożarowie kształcimy zawodowo

Okres realizacji projektu: 2016-09- 01 - 2018-08- 31
Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Typ operacji w ramach naboru:
-Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem
projektowym.,
-Realizacja kompleksowychprogramów doradztwa zawodowego (oparta na
współpracy różnych instytucji).
-Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.,
-Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów/słuchaczy
szkół/placówek kształcenia zawodowego.,
-Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako
część projektów wspierających kształcenie zawodowe.


Partnerzy w projekcie:

 FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

Wartość projektu:
Całkowita: 1 108 536,00
Dofinansowanie: 1 053 156,00
Wkład własny: 55 380,00
Crossfinanscing: 117 000,00

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect