loga e1494850149630

P1170575

W dniu 7 sierpnia 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26- 0007/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26- 0007/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem
Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

P1170582

Całkowita wartość Projektu wynosi – 2 789 482,79 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 2 075 045,84 PLN. Zakres projektu obejmuje: modernizację: wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, bieżni z nawierzchnią poliuretanową, warsztatów szkolnych, budynku dydaktyczno-żywieniowego, bazy dydaktycznej – segmentu dydaktycznego oraz zaplecza segmentu sportowego wraz z dostawami warsztatowymi, dostawami sprzętu informatycznego i oprogramowania.

30 sierpnia 2017r została podpisana umowa na modernizację budynku Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie. Inwestycje zrealizuje wyłoniona w przetargu firma MIWAX z Tarnobrzega. (czytaj więcej)

W środę - 20 września 2017r została podpisana umowa na wykonanie boiska, bieżni i oświetlenia przy Zespole Szkół im Marii Skłodowskiej - Curie. Inwestycja ma kosztować prawie pół miliona złotych, a zrealizuje ją wyłoniona w przetargu firma ADA - LIGHT z Gostynina.(czytaj więcej) 

 

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect