nsnr

Tytuł projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”
Lider projektu: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.
Instytucje zaangażowane w realizację projektu:
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - LEWIATAN,
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - ŚCITT,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - CKP,
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ŚCDN
Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.09.2018
Dofinansowanie: 10 945 828,09 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU.

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect