Liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych

Harmonogram zjazdów - rok szkolny 2019/2020 sem 1:


Liceum dla dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Doskonale wiemy, jak istotną rolę odgrywa wykształcenie, a co za tym idzie, ukończenie szkoły średniej i świadectwa maturalnego. Edukacja w liceum dla dorosłych daje szansę na lepsze perspektywy zawodowe i umożliwia dalsza edukację.

Wszyscy absolwenci liceum dla dorosłych, mają możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych lub wyższych. Nasze liceum dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej. Na wszystkich etapach edukacji realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Wymogi rekrutacyjne:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
– 3 zdjęcia

Liceum dla dorosłych to szkoła przeznaczona dla wszystkich osób, które ukończyły swoją edukację na etapie ośmioletniej szkoły podstawowe, gimnazjum, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum dla dorosłych trwa 3 lata, czyli 6 semestrów. Zapraszamy każdego, kto ukończył lub ukończy w roku kalendarzowym 18, a chciałby kontynuować swoją edukację w liceum dla dorosłych. Nie ma górnej granicy wiekowej. 
Zajęcia w liceum dla dorosłych odbywają się w  systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.