Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca - szkoła policealna

SZKOŁA POLICEALNA - OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Godziny zajęć:

piątki 15.30-20.00'
sobota, niedziela 8.00-15.00

Plan zajęć: 

Attachments:
Download this file (1 ODZ..odt)Lista prowadzących zajęcia[Lista prowadzących zajęcia]12 kB
Download this file (opiekunka dziecięca.pdf)Harmonogram zajęć opiekunka dziecięca[ ]207 kB
Download this file (praktyki informacja.pdf)Praktyka - informacje[ ]124 kB
Download this file (PROGRAM PRAKTYK OPIEKUNKA DZIECIĘCA.odt)Program praktyki[ ]26 kB
Download this file (zaswiadczenie praktyka-1.odt)Zaświadczenie praktyka[ ]11 kB

Szkoła Policealna dla dorosłych w formie zaocznej.
Nauka trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się przez 3 dni, co dwa tygodnie.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym
i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”
— Paulo Coelho

Jeśli uśmiech dziecka wywołuje u Ciebie pozytywne reakcje? Jesteś pomysłowa i kreatywna?
Proponujemy Ci podjęcie nauki na kierunku opiekunka dziecięca.
Opiekunka, to osoba, która dba o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, czuwa nad jego
prawidłowym rozwojem i zapewnia mu bezpieczeństwo.
Powinna także posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i
życiu dziecka.
Dwuletni program nauczania na podbudowie szkoły średniej obejmuje, między innymi
następujące przedmioty:
• medycyna zapobiegawcza,
• anatomia, fizjologia i patologia dziecka,
• podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
• pracownia pielęgnacji dziecka,
• pracownia wychowania dziecka,
• wychowanie dziecka poprzez muzykę i literaturę,
• wychowanie plastyczne,
• zajęcia praktyczne,
• praktyka zawodowa.
Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze:
• niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi,
• opiekunki w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które
zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).
• opiekunki dziecięce chętnie są zatrudniane w krajach zachodnich jako tzw.„baby sister”.
Absolwent kierunku otrzymuje:
• świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
• dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
• suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający
kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.
Serdecznie zapraszamy!