fNumer i nazwa Osi priorytetowej: III Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Numer i naboru: 1/POKL/3.5/2012
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim.

Okres realizacji projektu: 2013-09- 01 - 2015-06- 30
Zakres interwencji (dominujący):
Podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w 35 szkołach/przedszkolach na terenie
powiatu. 17 szk. Podstawowych, 9 Gimnazjów, 6 szk. Ponadgimnazjalnych, i 3 przedszkola.
Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z terenu powiatu opatowskiego
(23 dyrektorów, 602 nauczycieli)
Liczba sieci współpracy utworzona w ramach projektu (7 sieci tematycznych, np. sieć matematyków)
Typ operacji w ramach naboru:
- Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania
- Przeprowadzenie procesu wspomagania w placówkach
- Prowadzenie lokalnych sieci współpracy w placówkach

Partnerzy w projekcie:
- Powiat Opatowski
- ZESPÓŁ SZKÓŁ W Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

Wartość projektu:
Całkowita: 1 485 593,2
Dofinansowanie: 1 485 593,2
Wkład własny: 0
Crossfinanscing: 36 700,00

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2018 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect