Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej:

Przewodnicząca SU- Klaudia Rzepka- klasa II LO

Katarzyna Adamczyk – zastępca przewodniczącego, klasa I LO;

Nicola Andrachiewicz – sekretarz ,klasa I LO;

Eliza Górska – skarbnik, klasa I LO;

Paulina Bukała - przewodnicząca sekcji kultury i rozrywki, klasa I LO;

Oskar Szot – przewodniczący sekcji sportowej, klasa I BS;