Szkolne pracownie

Pracownia Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych

Ćwiczenia Pracownia Sieciowych Systemów Operacyjnych:

Seria 1 

Ćwiczenie 1. Konfiguracja interfejsów sieciowych
Ćwiczenie 2. Mapowanie dysków udostępnianie drukarek
Ćwiczenie 3. Lokalne konta użytkowników i grup (ćwiczenie w maszynie wirtualnej z poprzednich zajęć).

Seria 2

Ćwiczenie 1. Instalacja Windows Serwer, podłączenie stacji roboczej, instalacja AD.
Ćwiczenie 2. Windows Serwer, obiekty AD, profile, zasady grup, instalacja oprogramowania, skrypty.
Ćwiczenie 3. Windows Serwer, obiekty AD, profile, zasady grup, instalacja oprogramowania, skrypty.

Seria 3

Ćwiczenie 1. DNS
ĆWICZENIE 2 DHCP, NAT
ĆWICZENIE 3 VPN

 

Pracownia Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych przygotowuje uczniów do egzaminu w ramach kwalifikacji Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych oznaczanej symbolem-E13. Kwalifikacja ta wprowadza uczniów w świat sieci komputerowych, sprzętu i oprogramowania sieciowego oraz podstaw teoretycznych-adresacji sieciowej. Zajęcia uczą praktycznego konfigurowania routerów, przełączników zarządzanych, instalacji i konfiguracji systemów serwerowych w tym: Windows Serwer, Novell Suse 2011, Linux. Uczniowie poznają podstawy projektowania sieci, wykonują montaż wtyków i gniazd sieciowych. Testują sieci, analizują ruch sieciowy. Przygotowują się również do zdania egzaminu CCNA (Cisco Certified Network Associate).
Nauka w ramach kwalifikacji E13 odbywa się w naszej szkole w cyklu dwuletnim (klasa 2 i 3 technikum informatycznego) i jest podzielona na cztery przedmioty w tym dwa teoretyczne: sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne oraz dwa praktyczne pracownia lokalnych sieci komputerowych i pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Nauka w ramach pracowni ma charakter ćwiczeń wykonywanych przez uczniów w grupach laboratoryjnych.