Technikum informatyczne

Technikum informatyczne

Ćwiczenia do pobrania: Pracownia Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych 

Od nowego roku szkolnego (2019/2020) klasa patronacka firmy Cisco, lidera osprzętu sieciowego oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

cisco networking academy 202x199

psk

 Opis kierunku

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

informatyk

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych,

ABSOLWENT TECHNIKUM ELEKTRONICZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Do zadań zawodowych technika informatyka należy:
- sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
- praca w różnych strukturach sieci komputerowych,
- projektowanie i wykonywanie małych sieci komputerowych opartych o różne technologie,
- konfigurowanie urządzeń sieciowych typu router-router,
- posługiwanie się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
- korzystanie z języków programowania,
- obsługiwanie oprogramowań użytkowych,
- konfigurowanie sprzętu i oprogramowania,
- obsługiwanie urządzeń peryferyjnych (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)

Współpraca.

Uczniowie nasi mogą odbywać praktyki z zaprzyjaźnionych firmach: BitNET, STARTNET, TVK Ożarów. Dzięki współpracy z tymi firmami mają możliwość wykonywania prac praktycznych: montaż sieci komputerowych, instalacji alarmowych, obróbka materiałów wideo i zdjęć na potrzeby Internetu. Organizowane są również szkolenia z zakresu np. spawania światłowodów itp.

Bezpłatne kursy.

Dla uczniów Technikum Informatycznego organizujemy kursy związane z zawodem: sieci światłowodowe, kurs SEP, kurs Cisco Certified Network Associate, kurs AUTOCAD. Dodatkowo kursy niezwiązane z zawodem: spawanie, wózki widłowe, fotowoltanika