Technik Mechatronik - symbol cyfrowy zawodu 311410:
Okres nauki: 4 lata.
Podbudowa: gimnazjum.

Charakterystyka kierunku:


Technik Mechatronik to nowy atrakcyjny zawód, poszukiwany obecnie na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Dla wszystkich, którzy interesują się techniką, których fascynują nowe technologie, łączenie wiedzy z różnych dziedzin, mechatronika jest właściwym wyborem. Mechatronika to nauka istniejąca na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki i nauki.
Absolwent technikum mechatronicznego posiada kwalifikacje i umiejętności z zakresu:
-montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych (elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych, --hydraulicznych, mechanicznych),
-diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
-programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
-projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych ,
-projektowania, programowania i łączenia układów sterowania z użyciem sterowników PLC,
-znajomości budowy maszyn,
-wykonywania wszelkiego typu pomiarów,
-wykonywania napraw urządzeń elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mechanicznych.

Kwalifikacje zgodne z podstawą programową:

W zawodzie monter mechatronik wyodrębnione są kwalifikacje:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Możliwość zatrudnienia- zarobki.

Technik Mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką – zarówno w dużych jak i małych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie, w medycynie, w branży multimedialnej czy filmowej.
Może pracować m.in. na stanowiskach:
-konstruktora,
-technologa,
-mistrza,
-diagnosty i serwisanta,
-kierownika działu obsługi i napraw.
-Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Wyposażenie pracownie.

Nauka w Technikum Mechatronicznym odbywa się w następujących pracowniach:

Pracownia mechatroniki wyposażona jest w nowoczesny sprzęt zgodnie z kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie technik mechatronik. Na wyposażenie pracowni składaja się 6 stanowisk egzaminacyjnych wyposażonych zgodnie z wymogami komisji egzaminacyjnej. Na każdym stanowisku znajdują się:
laptop wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem:
FluidSim- Program symulacyjny, wspomagający naukę projektowania urządzeń pneumatycznych, elektropneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych,
Logo Soft Comfort- aplikacja do nauki programowania sterowników PLC LOGO,
TIA Portal V11- program do nauki programowania sterowników S7-1200.
AutoCad- program do tworzenia rysunków technicznych i dokumentacji,
sterowniki PLC Siemens LOGO oraz Siemens S7-1200,
siłowniki pneumatyczne jednostronnego i dwustronnego działania,
zawory pneumatyczne i elektropneumatyczne sterowane ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie
zasilacz laboratoryjny,
czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne,
przekaźniki i styczniki 24VDC i 230VAC,
silniki elektryczne jednofazowe i trójfazowe,
mierniki wielkości elektrycznych i inne),
komplety narzędzi.

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

W ramach przedmiotu młodzież poznaje budowę osprzętu pneumatycznego, elektrycznego i hydraulicznego oraz zajmuje się montażem i uruchamianiem układów sterowania elektrycznego, elektropneumatycznego i pneumatycznego.
Pracownia projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Na wyżej wymienionym przedmiocie uczniowie klasy trzeciej zajmują się naprawą i konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych natomiast czwartoklasiści projektują i programują urządzenia i systemy mechatroniczne.
W pracowni oprócz tradycyjnych zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej odbywają się zajęcia dodatkowe, w trakcie których młodzież wykonuje szereg ciekawych i często innowacyjnych prac. Pozwala to na rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

Pracownia Elektryczna

W grudniu 2012 roku w sali 106 powstała pracownia przeznaczona do prowadzenia zajęć z przedmiotów elektrycznych, elektronicznych, układów elektronicznych i układów mikroprocesorowych. Utworzono siedem nowych stanowisk przystosowanych do egzaminów, gdzie uczniowie w kolejnych latach będą zdawać kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo wzbogacono stanowiska o nową aparaturę: oscyloskopy, generatory elektroniczne i mierniki cyfrowe, które będą wykorzystywane podczas zajęć w pracowni. Wyposażono pracownie w niezbędne media z określeniem ich parametrów:
instalację elektryczną 230-400V (rozdzielnię napięcia) zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo - prądowym, wyłączniki awaryjne przy każdym stanowisku,
niezbędne wielkości napięć doprowadzone do każdego stanowiska, oznaczone gniazda napięciowe umieszczone na tablicach elektrycznych przy każdym stanowisku dydaktycznym.
Stanowiska pomiarowe do badań wyposażone są w zasilacze z dużym obciążeniem prądowym, zestaw płytek montażowych do ćwiczeń ,układy symulujące działanie urządzeń elektronicznych oraz cyfrową aparaturę pomiarową. Dzięki temu wyposażeniu uczniowie przeprowadzają profesjonalne badania i ćwiczenia.
Pracownia Maszyn Numerycznych
W pracowni maszyn sterowanych numerycznie zajęcia odbywają uczniowie I i II klasy technikum mechatronicznego. W trakcie zajęć uczniowie uczą się projektowania i programowania maszyn sterowanych komputerowo.
Pracownia wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, CorelDrawX3, AutoCAD, EdgeCAM, SoldWorks,Symulator maszyn numerycznych CNC oraz w następujące maszyny:
Frezarka CNC.
Umożliwia frezowania zaprojektowanych detali. Obsługa frezarki polega na stworzeniu projektu obrabianego detalu w programie typu AutoCad lub CorelDrow, następnie projekt zamieniamy na język maszynowy w postaci G-kodów. Ostatnim etapem pracy jest ustawienie parametrów roboczych maszyny i wyfrezowanie zaprojektowanego detalu.
Wypalarka laserowa.
Wypalarka laserowa umożliwia wycinanie i grawerowanie zaprojektowanych detali w materiałach miękkich.
Wypalarka plazmowa .
Wypalarka plazmowa jest wykonana od podstaw przez uczniów Naszej szkoły. Ta w pełni profesjonalna maszyna przeznaczona jest do wypalania zaprojektowanych elementów w stali o grubości do 20mm. Obsługa wypalarki plazmowej polega na wykonaniu rysunku w dowolnym programie CAD. Kolejny krok to zamiana rysunku na język maszynowy w postaci G-kodów. Ostatnim etapem pracy jest ustawienie parametrów roboczych maszyny i wypalenie zaprojektowanego detalu.
Ploter tnący.
Sterowane komputerowourządzenie tnące, służące do nacinania lub wycinania kształtów w arkuszach miękkich materiałów. Działa na zasadzie głowicy wyposażonej w ostrze, która przesuwa się nad powierzchnią wycinanego materiału.

Pracownia CAD-CAM

W pracowni CAD-CAM prowadzone są zajęcia z projektowania części maszyn oraz tworzenia dokumentacji technicznej maszyn. Uczniowie uczą się obsługi programów komputerowych wykorzystywanych do projektowania i tworzenia części maszyn takich jak AutoCad , SolidWorks i EdgeCam.
Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności podczas zajęć z projektowania części maszyn oraz w pracowni ślusarni i pracowni obrabiarek analogowych, uczniowie uczą się obsługi obrabiarek CNC najpierw wykorzystując symulatory CNC, a potem bez obaw obsługiwać maszyny.
Współpraca.
Bezpłatne kursy.
W trakcie nauki młodzież technikum mechatronicznego ma możliwość wziąć udział w kursach:
kurs kwalifikacyjny SEP, uprawniający do zajmowania się konserwacją i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych,
kurs programowania sterowników Siemens S7-1200.
kurs spawania.

facebook_page_plugin

Online

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas

fb

Copyright © 2019 ZS Ożarów im Marii Skłodowskiej-Curie. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect