Technikum mechatroniczne

Technikum mechatroniczne

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

mechatronik

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:
EE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja 2:
EE.21. – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

instalowania, konserwowania, użytkowanianaprawy urządzeń mechatronicznych,
projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych,
obsługi i programowania sterowników PLC,
obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych