Terapeuta zajęciowy

SZKOŁA POLICEALNA - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

SZKOŁA POLICEALNA - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

PLAN ZAJĘĆ

Attachments:
Download this file (2 TZ.odt)Lista prowadzących zajęcia[Lista prowadzących zajęcia]16 kB
Download this file (PLAN TZ sem3.pdf)Harmonogram zajęć sem 3[Harmonogram zajęć sem 3]379 kB
Download this file (PLAN TZ.pdf)Harmonogram zajęć sem. 1[Harmonogram zajęć semestr 1]209 kB
Download this file (praktyki terapeuta zajęciowy.pdf)praktyki [ ]113 kB
Download this file (PROGRAM PRAKTYK TERAPEUTA ZAJĘCIOWY.pdf)Program praktyk[ ]135 kB
Download this file (ZAŚWIADCZENIE PRAKTYKA.odt)Zaświadczenie praktyka[ ]11 kB

Szkoła Policealna dla dorosłych trwająca 2 lata.
Zajęcia w formie stacjonarnej – 3 – 4 dni w tygodniu ( weekend i w dni robocze po południu).

,,Zajęcie jest najlepszym naturalnym lekarzem i podstawą szczęścia człowieka”.
Galen

Jeśli chciałbyś przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia pacjentów najlepszym
kierunkiem dla Ciebie będzie TERAPEUTA ZAJĘCIOWY w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie..
Wykwalifikowany terapeuta zajęciowy angażuje pacjenta w czynności zaplanowane tak, aby sprzyjały
przywróceniu maksymalnie możliwego funkcjonowania. Pomaga pacjentom spełnić wymagania stawiane
przed nimi przez ich pracę zawodową, środowisko społeczne i domowe oraz by mogli swobodnie brać
udział w życiu codziennym.
Terapeuta zajęciowy porusza się w trzech obszarach: usprawnienia fizycznego, psychicznego i
społecznego. Dotyczy to pracy grupowej, jak i indywidualnej.
Terapeuta zajęciowy można podjąć pracę w :
• oddziałach szpitalnych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy
społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• szkołach specjalnych.
Dwuletni program nauczania obejmuje między innymi, następujące zagadnienia :
• podstawowe procesy psychiczne i osobowość człowieka
• trening komunikacji interpersonalnej, trening umiejętności społecznych
• psychologia społeczna,
• patologia życia społecznego,
• pomoc psychologiczna, mediacje, negocjacje
• promocja zdrowia,
• anatomia, fizjologia i patologia
• pierwsza pomoc
• rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio- psycho- społecznych podopiecznego,
• planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,
• prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami,
• prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego.
Absolwent kierunku otrzymuje:
• świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
• dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
• suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass – potwierdzający
kwalifikacje we wszystkich krajach europejskich w języku angielskim i polskim.
• Serdecznie zapraszamy!