02 grudnia 2019 r. klasa II Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne odbyła nietypowe zajęcia biologii w Monopofilowym Centrum Medycznym Wyższej Szkoły Biznesu  i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Uczestniczyli w zajęciach praktycznych prowadzonych dla studentów pielęgniarstwa, w warunkach imitujących salę szpitalną. Wspaniała, nowa przygoda w ramach współpracy Zespołu Szkół w Ożarowie z WSBiP. Dziękujemy kadrze za miłe przyjęcie i ogromną dawkę medycznej wiedzy. Czekamy na kolejne, już zaplanowane spotkania.

R 2019.jpg

R 2019 a.jpg

R 2019 b.jpg

images.png

06.12.2019r. czapka św. Mikołaja chroni ucznia przed kartkówkami , sprawdzianami i ustnymi odpowiedziami. Niech w tym dniu korytarze i pracownie wypełnią się szkolnymi Mikołajami.

 

29 listopada 2019 r. uczniowie klas 3 i 4 technikum wzięli udział w dniach otwartych Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli. Nasi uczniowie zwiedzili budynek Wydziału, uczestniczyli w ciekawych zajęciach i pokazach. Na spotkaniu z władzami uczelni poznali możliwości studiów w Stalowej Woli. Szczególne zainteresowanie towarzyszyło wystąpieniom przedstawicieli dużych firm działających w Stalowej Woli: HSW i LiuGONG. Uczestnicząca w dniach otwartych młodzież mogła też wylosować drobne upominki.

 

DSC_0978 wycieczka2019.JPG

DSC_0984 wycieczka2019.JPG

DSC_0997 wycieczka2019.JPG

DSC_1014 wycieczka2019.JPG

DSC_1029 wycieczka2019.jpg

DSC_1045 wycieczka2019.JPG

p1.jpgp2.jpg

W ramach obchodów tego dnia odbyły się 22.11.2019 r. spotkania z p. Sylwią Kot z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie. Uczniowie klas pierwszych i drugiej Liceum Ogólnokształcącego wysłuchali prelekcji na temat „O paleniu jeszcze raz – wybierz życie bez tytoniu”. 


W. Pastuszka

22-26 listopada 2019 r. Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja krew, moje życie”

krewZ tej okazji pragniemy podziękować wszystkim honorowym krwiodawcom i życzyć zdrowia oraz sił do dalszego pomagania. Dziękujemy, że dzielicie się cząstką siebie i szerzycie ideę Honorowego Krwiodawstwa dając innym przykład doskonałej postawy. Jesteście wielcy.
W Zespole Szkół mamy już wieloletnie tradycje w organizowaniu Akcji Honorowego Krwiodawstwa. W 2012 r. po raz pierwszy taka akcja odbyła się w naszej szkole. Od tamtej pory było ich już dwanaście. Przez te lata zgłosiło się ok. 470 osób, nie tylko uczniów, ale również osób z poza szkoły.
11 grudnia 2019 r. organizujemy po raz trzynasty Akcję Honorowego Oddawania Krwi w naszej szkole. Zapraszamy pełnoletnich uczniów, nauczycieli i osoby z poza szkoły na oddanie krwi od godz. 9.00. do godz. 12.00. Wierzymy, że jak w każdym roku również teraz zgłosi się wiele osób.

Należy koniecznie zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Możesz zostać krwiodawcą, jeśli:
• Jesteś zdrowy.
• Masz skończone 18 lat i posiadasz dokument tożsamości ze zdjęciem.
• Masz odpowiednią wagę ciała (pow. 55 kg.).
• Nie chorowałeś na żółtaczkę i kiłę.
• Nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe.
• Zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców.
• W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego.
• Nie jesteś na czczo.
• Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.

Organizatorzy akcji:
Wiesława Pastuszka
Aneta Gołyska

11 listopada.jpg

W tym roku nasi uczniowie przygotowywali część artystyczną  z okazji  gminnych obchodów  Święta Niepodległości.  Pod kierunkiem polonistów i historyków młodzież pracowała nad  tekstami wielkich polskich poetów. Tłumnie zgromadzonych widzów  w sali widowiskowej MGOK uczniowie przenieśli w czasy kultury staropolskiej i romantycznej. W wielkim stylu zaprezentowali  sceny z III cz. „Dziadów” i „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, patriotyczna troska wybrzmiała też z pieśni Jana  Kochanowskiego i „Kazań sejmowych” Piotra Skargi.  Słowa poezji zostały wzmocnione brawurowym wykonaniem piosenek: „Wolność”, „Warszawo ma”, „Sen o Warszawie” i „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos.” Zachwyceni programem artystycznym widzowie długo nie mogli opanować emocji i przeżyć, gratulowali dyrektorowi zdolnej młodzieży, a szkolnym aktorom wróżyli artystyczną przyszłość.