matura

 

Uczniowie zdający po raz pierwszy egzamin maturalny w maju 2020 r. składają deklarację na załączniku 1a do 30. 09. 2019 r. u wychowawcy klasy.
Wzór deklaracji znajduje się na stronie szkoły w zakładce egzamin maturalny. ()

W sobotnie przedpołudnie 7 września przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Ożarowie uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku do interpretacji słownej klasyki polskiej literatury wybrano 8 znanych nowel. Nikola Ożóg z klasy III Technikum czytała fragment „Katarynki” Bolesława Prusa, a jej wychowawca „Sachem” Henryka Sienkiewicza.

c1 min.jpg

Dożynki wojewódzkie 2019 w Opatowie w obiektywie ZS Ożarów. O8.09.2019r. nasza szkoła razem z innymi instytucjami i placówkami powiatowymi prezentowała swoje osiągnięcia na dożynkach wojewódzkich w Opatowie. Na stolikach wystawienniczych pojawiło się nowoczesne i innowacyjne wyposażenie pracowni: mechatronicznej i informatycznej. Uczestnicy dożynek mogli zobaczyć galerię zdjęć prezentującą bogate i interesujące życie szkoły oraz film promujący naszą placówkę. Razem z uczniami technikum szkołę reprezentowały też ratowniczki medyczne z liceum.

d3.jpg

d1.jpg

d.jpg

Technik Fotograf - nowy kierunek w naszej szkole. Może nieliczny ale zaczynamy z dużą nadzieją na sukces... pozdrawiamy a jutro idziemy w plener...👍😀

Fotograf pierwsze zajęcia1.jpg

powitanie roku szkolnego 19_20.jpg

Ten rok szkolny w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej- Curie jest wyjątkowy. Tak jak w całym kraju naukę w szkole średniej rozpoczynają dwa roczniki- uczniowie po gimnazjum i szkole podstawowej. Dyrektor szkoły Marcin Stańczyk w obecności wicestarosty opatowskiego Małgorzaty Jalowskiej poinformował, że w murach Skłodowskiej 7 nowych oddziałów (175 uczniów) będzie zdobywać naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum o specjalnościach: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik mechatronik (duże zainteresowanie tą specjalnością) i Branżowej Szkole I Stopnia.
Starsi uczniowie z sympatią spoglądają na nowych uczniów i już zdradzają im „sprawdzone sposoby” na swoich profesorów. Rok szkolny 2019/2020 ROZPOCZĘTY.