pom 1

pom 2

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie o profilu ratownictwa medycznego uczy młodzież udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dobrym i sprawdzonym u Skłodowskiej mechanizmem rozpowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego jest prowadzenie akcji „Pomaganie jest fajne.” Młodzi ratownicy z Ożarowa są dosłownie wszędzie- w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, domach opieki, klubach seniora… Tam, gdzie się pojawiają promują pierwszą pomoc przedmedyczną. Ostatnio uczyli przedszkolaków z Ćmielowa ułożenia osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej oraz utrwalali w ich pamięci numery alarmowe. Maluchy poznały też zawartość apteczki medycznej i miały okazję zobaczyć, a później poćwiczyć masaż serca na fantomach. Przedszkolaki okazały się pilnymi słuchaczami i w nagrodę otrzymały dyplomy” „Małego Ratownika.”
Pełnoletni uczniowie ZS w Ożarowie mogą uczęszczać na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyć najwyższy stopień uprawnień bez wykształcenia medycznego. Jest on ukoronowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki w Liceum Ogólnokształcącym o profilu ratownictwa medycznego. Obecni uczniowie III klasy liceum powoli ustępują miejsca młodszym koleżankom i kolegom, którzy cierpliwie zdobywają wiedzę i aktywnie wraz z ratownikami PCK z Sandomierza zabezpieczają imprezy sportowe i okolicznościowe. W ten sposób przygotowują się do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie - Marcin Stańczyk ceni sobie ten profil kształcenia. Wie, że nie wszyscy uczniowie będą pracować w służbie zdrowia, ale wszyscy mogą pomagać innym. Zadbał, więc o to, by jego uczniowie posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające w czasie wypadków losowych na natychmiastową reakcję, ponieważ natychmiastowa pomoc ratuje życie.

spotkanie z policjantem2

spotkanie z policjantem1

Cyklicznie w „Skłodowskiej” organizowane są spotkania z dzielnicowym z Komisariatu Policji w Ożarowie. W tym roku szkolnym warsztaty odbyły się w lutym 2019 r. w klasach pierwszych i trzecich LO, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. W klasach pierwszych uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tematem - „Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny zabronione,” natomiast uczniowie klas starszych przybliżyli sobie tematykę „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Dzielnicowy Piotr Sałata chętnie odpowiadał zainteresowanym na pytania dotyczące bezpieczeństwa i zachowania się w miejscach publicznych. Uczniowie pełnoletni, którzy uczęszczają na kursy prawa jazdy, najczęściej pytali o przepisy prawa dotyczące kierowania pojazdem. Na spotkaniu nie zostały pominięte też tematy dotyczące narkotyków i dopalaczy. Dzielnicowy przestrzegał młodzież przed lekkomyślnym wyborem, na który decydują się
młodzi ludzie pod wpływem impulsu, emocji, często wskutek namowy innych ludzi. Nie zastanawiają się wtedy nad konsekwencjami swojego postępowania. Niestety, niektórych decyzji nie da się cofnąć. Piotr Sałata opowiedział młodzieży o nieodwracalności pewnych czynów młodego człowieka, który z ciekawości sięgnął po raz pierwszy po narkotyk. Podkreślił, że dobry wybór może uczynić życie ciekawszym, bardziej wartościowym, a zły…przekreśla szansę człowieka na lepszą przyszłość.

Imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

klasa

termin

Agnieszka Golczyńska

język polski

III LO

środa 13:25-14:10

Katarzyna Wójcik

język angielski

III LO

piątek 10:30-11:15

Wojciech Majcher

matematyka

III LO

piątek 14:15-15:00

Barbara Gaborska

język polski

IV T

piątek 8:50-9:35 co drugi tydzień

Katarzyna Wójcik

język angielski

IV T

środa 12:35-13:20

Małgorzata Wawrzyńczak

matematyka

IV T

piątek 8:50-9:35 co drugi tydzień

Agata Duda

chemia

III LO

czwartek 10:30-11:15

Aneta Gołyska

biologia

III LO

czwartek 10:30-11:15

Arkadiusz Wawrzyńczak

geografia

III LO

czwartek 9:40-10:25

s2019

W dniu 6 lutego 2019 r. Patrycja Pustuła z klasy III LO i Kamil Rzepka z klasy IV Technikum Informatycznego odebrali dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Nasi laureaci znaleźli się w gronie 131 stypendystów z województwa świętokrzyskiego. Dyplomy wręczyła pani wicekurator Katarzyna Nowacka, która pogratulowała nagrodzonym uczniom wysokich wyników w nauce i wyraziła uznanie dla wytężonej pracy uczniów i ich nauczycieli.


Wiesława Pastuszka


 

pobrany plik06 lutego 2019 r. przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej dr Józef Brzęczek z Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Zakładu Komponentów i Organizacji Produkcji w Stalowej Woli spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół i przedstawił ofertę jaką uczelnia proponuje i jakie daje możliwości zatrudnienia. Odbyły się, także wstępne rozmowy z Dyrektorem Marcinem Stańczykiem, co do nawiązania współpracy z Politechniką Rzeszowską.
Pan dr Brzęczek był pod ogromnym wrażeniem wyposażenia pracowni i warsztatów oraz kompetencji kadry.

UL min

30 stycznia 2019r. nauczycielka biologii Aneta Gołyska zabrała swoich uczniów z klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwa medycznego na zajęcia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie od trzech lat jest szkołą partnerską Uniwersytetu Medycznego - jedyną w województwie świętokrzyskim. Młodzież „Skłodowskiej” bardzo ceni sobie tego typu spotkania. Kadra uniwersytecka, studenci, laboratoria medyczne- wprowadzają uczniów w tajniki medycznych nauk w sposób atrakcyjny i kompetentny, a przede wszystkim odmienny od zajęć lekcyjnych. Na pewno, po tego typu ćwiczeniach, łatwiej będzie młodzieży świadomie dokonywać wyboru dalszej drogi kształcenia.
I tym razem uczniowie uczestniczyli w interesujących modułach kształcenia.
W Zakładzie Podstaw Położnictwa rozmawiali ,,O współżyciu w życiu”. Po tych zajęciach: układ rozrodczy, ciąża i rozwój osobniczy nie mają już żadnych tajemnic dla licealistów.
Kolejny moduł kształcenia omawiany był w Zakładzie Fizjologii Człowieka. Warsztaty pt.,, Ludzkie ciało w kilogramach, litrach, procentach” bardzo zaciekawił uczniów. Tu młodzież przypomniała sobie prawidłowy skład organizmu oraz odstępstwa od normy. Badała ona też zawartość tkanki tłuszczowej oraz wody w organizmie oraz wyliczała BMI.
Ostatnim punktem wizyty była Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, gdzie zaznajomiono się z opowieścią o kroście oraz z ,,Czterema kołami pielęgnacji skóry”. Bardzo potrzebne i cenne informacje o tym, jak dbać o ciało zostały zapisane i na pewno będą sprawdzone przez uczennice. Nie zapomniano też wspomnieć uczestnikom spotkania, że ciało jest przede wszystkim miejscem dla rozumu, mądrości i duszy.
Kontakty z kadrą naukową uniwersytetu, ze studentami, poznanie laboratoriów medycznych i specyfiki pracy w nich jest doświadczeniem bardzo ważnym dla uczniów ze „Skłodowskiej”. Organizatorka wyjazdu- Aneta Gołyska, poprzez współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie rozwija pasje i zainteresowania swoich uczniów i cieszy się z ich zaangażowania i aktywności podczas uczelnianych zajęć.

kkz

Uwaga! Słuczacze kursów KKZ i szkoły policealnej, aktualne rozkłady zajęć znajduja się w odpowiednich zakładkach menu strony:

  • KKZ (link)
  • Terapeuta zajęciowy (link)
  • Opiekunka dziecięca (link)


Od poniedziałku tj. 27.01.2019 r. nastąpi korekta w planie lekcji w związku z zakończeniem zajęć zawodowych w klasach maturalnych. Plan do sprawdzenia w dzienniku elektronicznym.

plan lekcji1