Internat

Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej- Curie wchodzi w skład tego zespołu, został powołany do istnienia w 2018r. Bazę noclegową internatu stanowi 40 miejsc , wychowankowie mają zapewnione całodzienne wyżywienie i opiekę wychowawczą .

W trakcie pobytu młodzież  ma możliwość korzystania z Sali gimnastycznej, siłowni, basenu. W ramach działań opiekuńczo wychowawczych prowadzone są zajęcia mające na celu pomoc uczniom w ich ewentualnych problemach w nauce. Internat zapewnia opiekę medyczną w ramach NFOZ .  Obecnie w internacie przebywa 38 osób wtym 32 osoby to obywatele Ukrainy. 

Skip to content