Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Elektryk

0 kursant

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Elektryk

Kwalifikacja: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – 1, 1,5  roku.

 Słuchacze uczestniczą w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dzięki zdobytym w procesie nauczania kwalifikacjom absolwent może wykonywać rozmaite zadania zawodowe, takie jak:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • udział w pracach zespołów projektowych,
 • posługiwanie się techniką komputerową.

Nauka w tym zawodzie pozwoli na zdobycie kwalifikacji poszukiwanych obecnie na rynku pracy.

Praca:

 • elektroinstalatorzy,
 • elektrycy utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • projektanci instalacji elektrycznych,
 • twórcy dokumentacji,
 • wykonywać czynności kontrolno pomiarowe.

Uczniowie technikum elektrycznego mogą brać udział w:

 • kursach operatora wózka widłowego,
 • kursie programowania sterowników PLC
 • mogą również zdobyć uprawnienia elektroenergetyczne SEP.
Curriculum is empty

Nauczyciel

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes