Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Elektryk

0 kursant

1) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05).

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji elektryka umożliwia m.in.: znalezienie zatrudnienia w w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczo-usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Do zadań zawodowych elektryka należy: 

– instalacja, konserwacja i naprawa systemów elektrycznych w budynkach, 

– zakładanie lub nadzorowanie zakładania sieci energetycznej w nowo powstałych budynkach, 

– naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

– projektowanie instalacji elektrycznych, które później montuje zgodnie z wcześniej przygotowaną dokumentacją, 

– wykonywanie przeglądów technicznych,

– wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Elektryka (Kod zawodu: 741103).

Curriculum is empty

Nauczyciel

User Avatar admin

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes