Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Opiekun medyczny

0 kursant

Kwalifikacja:  MED.03.Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.                                                         

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – 1 – 1,5 roku.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób w pełni profesjonalny pomaga chorym  i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun rozpoznaje oraz rozwiązuje problemy natury opiekuńczej w przypadku osób chorych i niesamodzielnych będących w różnym wieku, a także w różnych stopniach zaawansowania choroby.

Jest to osoba, której zadaniem jest pomaganie swoim podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb bio-psycho-społecznych. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych, podczas których pełni funkcję pomocniczą, a także wspiera osobę niesamodzielną i chorą. Podczas świadczenia podstawowych usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje ona kompleksową współpracę z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym.

Opiekun medyczny jest zawodem zaufania publicznego. Z tego powodu niezbędne są w jego przypadku kompetencje społeczne i personalne. Powinien posiadać przede wszystkim dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność prawy zespołowej oraz empatię potrzebną podczas kontaktu z drugą osobą.

Opiekun medyczny wykonując swoje obowiązki wobec osoby chorej i niesamodzielnej ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Ma za zadanie przede wszystkim popularyzować w społeczeństwie zachowania prozdrowotne.

Do głównych zadań opiekuna medycznego zalicza się m.in.:

  • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych,
  • współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi,
  • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
  • wykonywanie zabiegów higienicznych u osób niesamodzielnych i chorych,
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi.
Curriculum is empty

Nauczyciel

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes