Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Sprzedawca

0 kursant

W zakresie kwalifikacji Prowadzenie sprzedaży(AU.20) nauczysz się:

 • umiejętności sprzedaży produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach);
 • obsługi nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji);
 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów, sprawdzania towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczania należności za dostarczone produkty;
 • przygotowywania produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowania;
 • pełnienia funkcji kierownika punktu sprzedaży;
 • prowadzenia rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

  Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).

  Absolwent kursu w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Słuchacz  po potwierdzeniu  kwalifikacji AU.20. może uzyskać tytuł Sprzedawca pod warunkiem, że ma ukończone minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Jako sprzedawca znajdziesz zatrudnienie w:

 • sklepach
 • centrach handlowych
 • hurtowniach
Curriculum is empty

Nauczyciel

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes