Liceum Ogólnokształcące o profilu Ratownictwo Medyczne

0 kursant

Profil ratownictwo medyczne – funkcjonuje od 2010 roku. Nauka trwa 4 lata a rozszerzone przedmioty to: biologia, chemia. Nasze zajęcia wspierane są również innowacjami pedagogicznymi.
Młodzież uczęszczająca do klas o tym kierunku zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów klas pierwszych corocznie organizowany jest 16 godzinny kurs pierwszej pomocy, pełnoletni uczniowie klasy III mogą ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, zajęcia z „młodymi ratownikami” prowadzi profesjonalna kadra z Ratowniczej Grupy PCK z Sandomierza działająca przy Regionalnym Oddziale PCK Kielce.
Z grupą tą podpisano umowę współpracy, w ramach której odbywają się cykliczne spotkania szkoleniowe, młodzież bierze udział w obstawach medycznych imprez sportowych i środowiskowych, w trakcie których pod okiem specjalistów uczy się jak reagować i działać w naturalnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, odbywa także zajęcia w formie kilkudniowych obozów szkoleniowych oraz sprawdza swoją wiedzę i umiejętności podczas zawodów „ratowniczych”.
Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Na uczelniach tych funkcjonuje m.in. kierunek: ratownictwo medyczne oraz wiele innych, które są alternatywą dla osób zainteresowanych realizowaniem siebie w w/w zakresie i stać się mogą dalszą ścieżką zawodową naszych absolwentów. Nasi uczniowie uczestniczą w pokazach i pozoracjach przygotowanych dla nich w murach uczelni oraz korzystają z wiedzy i doświadczenia kadry oraz studentów, którzy przyjeżdżają i prowadzą zajęcia na terenie naszej szkoły. Pracownia ratownictwa medycznego jest systematycznie wzbogacana i modernizowana. Młodzież licealna w klasach o profilu ratownictwo medyczne uczy się pomagać innym oraz dzielić się swoją wiedzą, prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz domach opieki w okolicy.
Nasi ,,ratownicy” to wspaniali młodzi ludzie, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym. Ich dewizą jest przekonanie, że najwyższą wartością jest ludzkie życie i zdrowie.

Curriculum is empty

Nauczyciel

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Bezpłatne

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes
Skip to content