Szkoła Policealna – Opiekunka Środowiskowa

0 kursant

SZKOŁA POLICEALNA - OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych

Szkoła Policealna – 1 rok lub Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Oferta dla osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie.

Charakterystyka zawodu
Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Do zadań opiekunki środowiskowej należą:
• organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
• sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
• udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
• aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenia lekarza bądź terapeuty
• wykonywanie czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych
i niesamodzielnych
• pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: dokonywania zakupów, gospodarowania budżetem, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
• aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej
• mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań


Możliwości zatrudnienia opiekunki środowiskowej:
• ośrodki pomocy społecznej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• hospicja i domy dla przewlekle chorych
• Domy Samotnej Matki
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

Curriculum is empty

Nauczyciel

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Bezpłatne

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes
Skip to content