Szkoła Policealna – Technik Administracji

0 kursant

SZKOŁA POLICEALNA - TECHNIK ADMINISTRACJI

Kwalifikacja: EKA. 334306 – Obsługa klienta w jednostkach administracji.

 Szkoła Policealna – 2 lata lub KKZ.

   Jeśli chcesz być osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową, to jest to zawód dla Ciebie.

Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Słuchacz nauczy się:

 Prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe;

Udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej;

Przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje;

Gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych;

Posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej;

Posługiwać się dokumentacją księgową;

Prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych;

Użytkować urządzenia i sprzęt biurowy;

Przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

 Praca:

technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Curriculum is empty

Nauczyciel

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Bezpłatne

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes
Skip to content