Szkoła Policealna – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

0 kursant

SZKOŁA POLICEALNA - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Kwalifikacja: SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Szkoła Policealna – 2 lata

     Zadania zawodowe Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów               z rodzinami i bliskimi.

Opiekun w DPS współpracuje z zespołem terapeutycznym. Pomaga w zaspakajaniu potrzeb osoby podopiecznej, w rozwiązywaniu jej problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę)

 pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych

 aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej

 doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego

 mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań

 udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego

 aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty

 kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego

 udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Praca:

  • w domach i ośrodkach pomocy społecznej
  • innych instytucjach świadczących usługi opiekuńcze.
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Curriculum is empty

Nauczyciel

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes