Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.

KKZ zastąpiły technika dla dorosłych, technika uzupełniające oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe są BEZPŁATNE.

Nie prowadzimy polityki ukrytych cen i nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych.

BEZPŁATNIE wystawiamy wszystkie potrzebne zaświadczenia.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych...

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowoczesne kształcenie zawodowe pozwalające osobom dorosłym (ukończony 18 rok życia) z każdym wykształceniem: podstawowym, zawodowym, średnim i wyższym, poszerzyć dotychczasowe umiejętności lub zdobyć zupełnie nowe. 

Uczestnicy kursów mają  możliwość  w naszej szkole za darmo przygotowania się do uzyskania nowej kwalifikacji  niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 Co zrobić, żeby uzyskać kwalifikacje?

  • ukończyć kurs,
  • zdać Kwalifikacyjny Egzamin Zawodowy w naszej placówce(ośrodku egzaminacyjnym).

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

UWAGA! Słuchacze kursów mogą w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej –Curie jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w LO dla Dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.

Ukończenie kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz  prawo do wykonywania zawodu zgodnego z daną kwalifikacją.

Skip to content