Nasze miasto

Ożarów jest niewielkim miastem położonym w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, siedzibą miejsko – wiejskiej gminy Ożarów. Prawa miejskie posiadał w latach 1569–1869 i ponownie od 1988. W latach 1975–1998 Ożarów administracyjnie należał do województwa tarnobrzeskiego. Herbem Ożarowa jest herb szlachecki Rawa  (popularna Panna na niedźwiedziu), którym pieczętował się m.in. ród hrabiów Ożarowskich. Miasto położone jest we wschodniej części województwa, około piętnastu kilometrów na zachód od Wisły.

Ożarów został założony na prawie magdeburskim w 1569 roku (12 lutego) przez Józefa Ożarowskiego na terenach wsi Wyszmontów. Akt lokacji otrzymał od króla Zygmunta Augusta. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu dróg handlowych w Ożarowie rozwijały się handel i rzemiosło.

W 1767 roku pożar zniszczył centrum miasta, które zostało później odbudowane w innym miejscu. Dawne śródmieście znajdowało się w okolicach obecnej ulicy Kolejowej. W 1869 roku, podobnie jak wiele innych miast w zaborze rosyjskim, Ożarów utracił prawa miejskie.

W 1915 w mieście przebywał Józef Piłsudski. 25 maja 1915 do miasta wkroczyła I Brygada Legionów Polskich. Pod Ożarowem doszło do potyczki z oddziałami rosyjskimi, które zostały zmuszone do opuszczenia miejscowości. Wycofujący się Rosjanie doszczętnie spalili Ożarów. Odbudowa trwała w latach 1916–1920.

W czasie II wojny światowej w Ożarowie przez kilka miesięcy istniało getto, w którym przebywali Żydzi z Ożarowa, Radomia, Włocławka, a także grupa Żydów z Wiednia. Jesienią 1942 roku Żydzi wywiezieni zostali do obozu zagłady w Treblince. Ożarów stracił w ten sposób 70%  mieszkańców.

W 1972 rozpoczęła się pod Ożarowem budowa nowoczesnej cementowni. Powstanie dużego zakładu przemysłowego przyczyniło się do rozwoju miejscowości. Na podstawie uchwały Rady Państwa z 18 grudnia 1987 roku Ożarów odzyskał prawa miejskie w 1988 roku. W latach 90.  XX wieku ożarowska cementownia została kupiona przez irlandzki koncern CRH.

W 1998 roku Ożarów liczył ponad 5400 mieszkańców, później liczba powoli spadała. Według danych z 1 stycznia 2018 Ożarów liczył już 4594 mieszkańców.

Zabytki Ożarowa:

Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Pierwszy kościół został zbudowany w 1506 roku. W okresie reformacji znajdował się tutaj kalwiński zbór. Od 1638 roku użytkowany jest nieprzerwanie przez parafię rzymskokatolicką. W latach 1887-1900, na miejscu starego drewnianego, zbudowano jednonawowy kościół murowany z kamienia janikowskiego w kształcie krzyża z dwoma wieżami. W 2007 roku bp Andrzej Dzięga ustanowił w nim Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. Znajduje się tutaj słynący łaskami obraz Madonny z Dzieciątkiem, pochodzący prawdopodobnie z poł. XV wieku.

Dzwonnica drewniana pochodząca z XVIII wieku, z konstrukcją słupową i dachem namiotowym.

Cmentarz parafialny rzymskokatolicki z nagrobkami znanych rodzin ożarowskich. W stylistyce pomników i krzyży przeważa klasycyzm i neogotycyzm. Większość rzeźb powstała z miejscowego kamienia janikowskiego. Znajdują się tutaj pojedyncze i zbiorowe mogiły z czasów ostatniej wojny.

Cmentarz żydowski z XVII wieku.

Kaplica domkowa z I poł XIX wieku.

Kaplica grobowa Radwańskich i Karskich na wzgórzu kościelnym z I poł. XIX wieku.

Zabytkowe nagrobki z XIX wieku na jednym z ziemnych tarasów kościelnego wzgórza.

Krzyże z ul. Sandomierskiej, ul. Tarłowskiej.

Kapliczki słupowe (latarnie) z ul. Mazurkiewicza, ul. Kolejowej.

Figura uwłaszczeniowa z II poł. XIX wieku.

Pomnik Niepodległościowy z 2014 roku z dynamicznym orłem wzbijającym się do lotu.

Na terenie Ożarowa znajdują się również rzeźby pochodzące z cyklicznych Plenerów Rzeźby Studentów ASP w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ożarów współczesny

 W Ożarowie przecinają się ważne drogi krajowe i wojewódzkie: do Warszawy, Lublina, Rzeszowa, Kielc, a tym samym prowadzące do Sandomierza, Opatowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Miastami partnerskimi Ożarowa są: Krościenko nad Dunajcem, Spisska Bela (Spiska Biała) ze Słowacji.

Na ulicy Stodolnej znajduje się nowoczesny budynek Urzędu Miejskiego, obok jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Aleksandra Patkowskiego z salą widowiskową na ponad 200 miejsc i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza. Obie placówki znane są z aktywnej działalności kulturalnej. W MGOK prowadzone są zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Dom Kultury cyklicznie organizuje plenery malarskie i rzeźbiarskie. Od 1999 roku wydawane jest samorządowe pismo społeczno – kulturalne „Ożarów”, a od 2003 roku działa Ożarowskie Stowarzyszenie Kulturalne „Forum”. Biblioteka organizuje wiele akcji czytelniczych, zaprasza znanych pisarzy, podróżników, ilustratorów.

W mieście na osiedlu Wzgórze położone są dwa budynki szkolne: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące) oraz Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie (LO, Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia, Liceum dla Dorosłych). Skłodowska jest jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju ZS w Ożarowie. Prowadzi ono żłobek, Szkołę Podstawową, Kluby Seniora i kursy zawodowe. Na osiedlu jest także Publiczne Przedszkole.

W Ożarowie funkcjonują dwie placówki służby zdrowia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego. Działają również Ośrodek Opieki Społecznej i Dom Seniora.

W mieście przy ul. Leśnej znajduje się Stadion Miejski, który jest siedzibą Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w Ożarowie. Poza rozgrywkami piłkarskimi na stadionie odbywają się różne zawody sportowe i pożarnicze, a na zadaszonej scenie występy taneczne i wokalne. Na osiedlu Wzgórze położona jest Kryta Pływalnia „Neptun” z basenem 25-metrowym, brodzikiem i rurą do zjeżdżania.

Z innych obiektów użyteczności publicznej warto wymienić: Komisariat Policji, Ochotniczą Straż Pożarną, Spółdzielnię Mieszkaniową „Wzgórze”, budynek Poczty Polskiej, oddziały banków (PKO BP, Pekao SA, Bank Spółdzielczy). Dobrze rozbudowana jest sieć sklepów spożywczych, odzieżowych i przemysłowych.

Na uwagę zasługuje, z punktu widzenia profilu kształcenia Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie, obecność firm, w których uczniowie odbywają praktyki i prowadzą kształcenie dualne, np. BitNet, ASTOR Kraków, Startnet i Cementownia Ożarów.

Strona Gminy Ożarów: >>>Gmina Ożarów

Nasze miasto okiem naszych fotografów...

Skip to content