Pracownia Chemiczna

Sala przeznaczona na pracownię chemiczną składa się z sali lekcyjnej, w której zamontowano dygestorium oraz z wydzielonego pokoju przygotowawczego. Dygestorium chroni przed ewentualnymi eksplozjami, umożliwia więc wykonywanie doświadczeń, w czasie których do atmosfery mogą wydostawać się substancje o nieprzyjemnym zapachu lub trujące. Wyposażenie gabinetu w dygestorium umożliwia bezpieczne wykonywanie podstawowych doświadczeń przewidzianych w podstawie programowej.

Pracownia Chemiczna to miejsce, w którym młodzież nabywa podstawowe umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz uczy się wykonywania prostych doświadczeń. 
Pracownia  posiada nowe wyposażenie, jest funkcjonalna i nowoczesna. Zgromadzono w niej narzędzia do pracy dydaktycznej: płyty CD, książki, plansze, modele kulkowe związków chemicznych, kolekcje minerałów, szkło i sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne.

Pokazy nauczycielskie przeprowadzane są na stole demonstracyjnym z zainstalowaną instalacją gazową. Stanowiska robocze dla uczniów stanowią stoły uczniowskie ze specjalnie do tego celu przygotowanymi podkładkami. Na ścianach zawieszono plansze dydaktyczne urozmaicające proces dydaktyczny.  Pracownia Chemiczna dostosowana jest do aktualnych wymagań bhp i przeciwpożarowych.

Skip to content