Pracownia Ratownictwa Medycznego

Uczniowie naszej szkoły w Pracowni Ratownictwa Medycznego zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Aby młodzież mogła brać udział w obstawach medycznych imprez sportowych i środowiskowych, w trakcie których pod okiem specjalistów uczy się jak reagować i działać w naturalnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, musi najpierw zdobyć  niezbędne umiejętności  w szkolnej pracowni.

Pracownia Ratownictwa Medycznego wyposażona jest 
w nowoczesny sprzęt. Mamy stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i tablicą multimedialną, gdzie możemy prezentować i oglądać  filmy z doświadczeniami biologicznymi, multimedialny atlas anatomiczny oraz filmy  pozoracji z pierwszej pomocy.  Do zdobywania i poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z biologii  oraz rozwijania umiejętności pierwszej pomocy przed medycznej służą uczniom następujące pomoce dydaktyczne:

  • mikroskopy,
  • zestaw preparatów (botanika, zoologia, anatomia człowieka)
  • model torsu człowieka,
  • modele serca, ucha, płodu,
  • plansze na ścianach ( anatomiczne i pierwszej pomocy),
  • biblioteczka biologiczna,
  • fantomy do nauki pierwszej pomocy ( dorosły, dziecko, niemowlę),
  • wyposażone apteczki, sztuczne rany i krew.

Pracownia ratownictwa medycznego jest systematycznie wzbogacana.

Skip to content