Pracownie Językowe

Pracownia Językowa składa się z 28 stanowisk uczniowskich oraz ze stanowiska nauczyciela. Uczniowie siedzą parami przy biurkach ułożonych na kształt podkowy, 2 biurka dodatkowo znajdują się po środku. Każde stanowisko ucznia wyposażone jest w zestaw słuchawek, które połączone są z panelem sterowania oraz laptopem na stanowisku nauczyciela. Nauczyciel ma również do dyspozycji zestaw słuchawek oraz tablet, rzutnik multimedialny i zwijany ekran do rzutnika. W biurku nauczyciela zamontowany jest również głośnik.

Poprzez laptop i panel sterowania nauczyciel może kierować pracą uczniów, bądź to w parach, w grupach, bądź indywidualnie. Może również prezentować materiał audio-wizualny.

Pracownia jest wykorzystywana głównie do lekcji słuchania i konwersacji i dzięki niej uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności z języków obcych, gdzie odbiór treści nagrań jest dużo bardziej wyraźny. 

Dzięki współczesnej technologii wykorzystanej w pracowni, lekcje stają się ciekawsze, a uczniowie bardziej zmotywowani do pracy.

Skip to content