RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej szkole. Chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jego celu oraz zasadach, na jakich to przetwarzanie będzie się odbywało, dlatego realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, poniżej można znaleźć dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie pełni Pan Michał Broda. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl, lub wysyłając korespondencję tradycyjną (z dopiskiem „IOD”) na adres naszej szkoły.
 
Skip to content