Uwaga słuchacze!

Uwaga słuchacze!

Plany zajęć dla  następujących typów szkół dla dorosłych :

  • LO semestr V
  • Branżowa Szkoła II Stopnia
  • KKZ – technik żywienia i usług gastronomicznych

Zostaną opublikowane po 5 października 2020 r.

Skip to content