Wolontariat

Wolontariat w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna                        i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy. Młodzież szkolna potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego. Uczestniczy w wielu działaniach wolontariackich i charytatywnych. Dzięki temu uczy się odpowiedzialności, szacunku, empatii i wrażliwości.

W naszej szkole rokrocznie podejmowane są działania na rzecz osób potrzebujących pomocy. Społeczność szkolna angażuje się w Ogólnopolskie Akcje Charytatywne, Wolontariackie i lokalne oraz wspiera działalność prowadzoną przez fundacje.

 • Wspólnie uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Ożarowie i Szkoły Podstawowej przeprowadziliśmy w miesiącu grudniu 2018 r. zbiórkę żywności w naszej szkole i w ośmiu wybranych sklepach w Ożarowie na rzecz Fundacji Św. Antoniego z siedzibą w Drohobyczu na Ukrainie w ramach akcji „Być jak Św. Mikołaj”. Łącznie zebraliśmy ponad tonę żywności. Wszystkie zebrane artykuły trafiły do rodzin potrzebujących pomocy, osób samotnych i dzieci będących pod opieką Fundacji Św. Antoniego z siedzibą w Drohobyczu na Ukrainie.
 • Uczniowie i słuchacze naszej szkoły pracują co roku jako wolontariusze w Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Paczka, której finał odbywa się w grudniu.
 • Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół zbierali pieniądze na rzecz Fundacji „Z Serca dla Serca” w celu budowy hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu. Uczniowie razem z nauczycielami kwestowali nie tylko w szkole, ale również pod kościołami w Glinianach i Ożarowie.
 • W miesiącu październiku i listopadzie 2019 r. wspólnie ze Szkołą Podstawową przeprowadziliśmy akcję charytatywną „Uczniowie – Uczniom”, której celem była zbiórka artykułów szkolnych na rzecz uczniów w szkole w Togo przy współpracy z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie. Przekazaliśmy 18 kilogramów artykułów szkolnych, w tym zeszyty, ołówki, kredki flamastry bloki itp.
 • W miesiącu grudniu 2019 r. wspólnie ze Szkołą Podstawową przeprowadziliśmy akcję przedświąteczną na rzecz Katolickiej Wspólnoty „CHLEB ŻYCIA”. Na rzecz domu w Jankowicach w gminie Ożarów zostały przekazane zebrane podczas akcji artykuły. Pan kierownik Jakub Nowak na spotkaniach z uczniami w dniu 4 grudnia 2019 r. przedstawił zakres potrzeb mieszkańców domu w Jankowicach i zachęcił do dzielenia się z osobami potrzebującymi.
 • W każdym roku szkolnym w szkole organizowana jest zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych psów i kotów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Animals” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie i nauczyciele przynoszą do szkoły karmę, produkty suche, akcesoria i wszystko co może się przydać bezdomnym pieskom i kotom. Do akcji dołączyli się pracownicy i członkowie Klubu Seniora w Ożarowie. Wszystkie zebrane produkty zostały przekazane pani Ilonie Tomczyk przedstawicielce  Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Animals” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Możliwość pomocy zwierzętom wyzwolił w uczniach pozytywne emocje i radość.
 • Co roku w naszej szkole odbywają się akcje Honorowego Oddawania Krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Wcześniej przeprowadzana jest akcja informacyjna na temat warunków zostania honorowym krwiodawcą wśród uczniów. Od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy dnia 31 maja zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję oddawania krwi możemy poszczycić się już sporą liczbą honorowych dawców krwi. Z obliczeń wynika, że przez 8 lat zgłosiło się około 466 osób, z czego 302 osoby oddało krew i zebraliśmy około 136 litrów krwi.
 • Rokrocznie samorząd uczniowski przeprowadza zbiórkę pieniędzy w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.
 • Rokrocznie uczniowie naszej szkoły pracują jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do której przygotowania zaczynają się już w miesiącu grudniu.
 • O kilku lat w szkole jest prowadzona zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia.
 • Warsztaty szkolne w ramach pracy praktycznej wykonują nieodpłatnie podjazdy metalowe dla osób niepełnosprawnych z naszej gminy.

Pedagog szkolny Wiesława Pastuszka

Skip to content