Uczniowie technikum informatycznego i mechatronicznego Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie po raz kolejny biorą […]
W tym roku po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ósmoklasiści skorzystali Dni Otwartych u „Skłodowskiej”. Wybór szkoły […]
Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum i liceum brali udział w Konkursie Rachunkowym. Rozwiązywali zestawy zadań […]
12 maja odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, organizowanego przez […]
Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była ona pierwszą […]
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty było organizatorem projektu „Matematyka bez poprawki”. Dziś w auli Politechniki Świętokrzyskiej świętokrzyski kurator […]
Nasi uczniowie na wykładach i podczas ćwiczeń z botaniki i zoologii na uczelni UJK w Kielcach.
Nasi uczniowie technikum i szkoły branżowej brali udział w zwiedzaniu ekspozycji Targów Kielce. Podziwiali innowacyjne technologie […]
W dniu 7 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 po raz kolejny w […]
Skip to content