News

HARMONOGRAM KONTAKTÓW RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I NAUCZYCIELAMI UCZĄCYMI

Wychowawcy z rodzicami uczniów swoich klas kontaktują się telefonicznieoraz na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Kontakt rodziców z nauczycielami uczącymi jest możliwe na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus. Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem można ustalić poprzezwychowawcę lub poprzez wiadomość na dzienniku Librus.

Uwaga słuchacze!

Plany zajęć dla  następujących typów szkół dla dorosłych : LO semestr V Branżowa Szkoła II Stopnia KKZ – technik żywienia i usług gastronomicznych Zostaną opublikowane po 5 października 2020 r.

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego.

Drodzy rodzice, Nasza szkoła aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest to projekt kierowany przede wszystkim do osób zdrowych, a wszelkie działania są realizowane po to, aby zapobiec zachorowaniu na cukrzycę w przyszłości. Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W „SKŁODOWSKIEJ”

Zapraszamy wszystkich uczniów w dniu 1 września, we wtorek, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na sytuację epidemii w kraju nie ma wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku. Najpierw przychodzą  na godzinę 9.00 uczniowie klas pierwszych Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły. Poznają wtedy swoich wychowawców.  Pozostałe klasy starsze przychodzą na godzinę 10.30, by w.

Oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie w ,,Programie wyrównywania różnic między regionami III” na montaż windy w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

11.08.2020 r. Starosta Opatowski Tomasz Staniek oraz Wicestarosta Małgorzata Jalowska w obecności Wójta Gminy Baćkowice Mariana Partyki, Skarbnik Gminy Baćkowice Bożeny Tokarskiej, Dyrektora DPS w Sobowie Mariana Cieszkowskiego oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie Anety Gołyskiej podpisali umowy na realizacje zadań w poszczególnych jednostkach Powiatu Opatowskiego:

UWAGA MATURZYŚCI – TERMIN POPRAWKOWY.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu.

Skip to content