KONSULTACJE !!!

KONSULTACJE !!!

Od 25 maja  2020 r. możliwa  organizacja konsultacji dla maturzystów w szkole

Od 01 czerwca  2020 r. możliwa organizacja konsultacji dla uczniów pozostałych klas.

Prosimy zgłaszać do wychowawców klas potrzebę takich spotkań ze wskazanego przedmiotu.

 Konsultacje proszę traktować jako możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału oraz możliwość   poprawy ocen na potrzebę klasyfikacji.

Chęć udziału w konsultacjach proszę zgłaszać do 21 maja 2020 r. do wychowawców klas.

Realizacja podstawy programowej nadal pozostaje realizowana w sposób zdalny.

Skip to content