Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kontynuuj naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
Szkoła dla absolwentów:

  • branżowej szkoły I stopnia – przyjdź – 3 lata nauki – słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy LO
  • zasadniczej szkoły zawodowej – przyjdź – 3 lata nauki – słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy LO
  • gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej – wykorzystaj szansę wykształcenia z którym znajdziesz dobrą pracę !

oraz dla osób które z różnych powodów przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej (liceum, technikum, branżowej szkole I stopnia lub szkole zasadniczej) – czekamy na was, prosimy przynieść świadectwo i pozytywne nastawienie – uzupełnij swoje wykształcenie !

Kształcenie w systemie zaocznym:

♦system weekendowy, zjazdy słuchaczy średnio co 2 tygodnie: sobota i niedziela 8.00 -15.00,

♦ słuchacz uzyskuje promocję na poszczególne semestry uzyskując pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów i zaliczając egzaminy semestralne z nauczanych przedmiotów,

♦ słuchacz może zdawać egzaminy semestralne z przedmiotów, gdy posiada min. 50% obecności na danym przedmiocie w semestrze,

♦ słuchacz jest zobowiązany uzyskać min. 50% obecności na zajęciach w miesiącu.

Uwaga! Corocznie dokonuje pozytywnego naboru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Zapraszamy do zapisywania się na ten kierunek nauki.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w sekretariacie szkoły.

UWAGA !!!

Osoby, które z różnych przyczyn mają zaliczoną tylko jedną lub kilka klas LO lub Technikum, mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych   od klasy drugiej. Jest to uzależnione od zrealizowanej podstawy programowej.

Szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego  i równoległego kształcenia zawodowego.

Art. 141. – [Rekrutacja do szkół dla dorosłych] – Prawo oświatowe.

Skip to content