Lista osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2021/22

Lista osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2021/22

1.             Alisa Mastepan                                                             

2.             Dmytro Hirak                                                               

3.             Nazarii Hlyva                                                               

4.             Liliia Luzhetska                                                            

5.             Yurii Prysiazhnyi                                                          

6.             Nazar Kozubskyi                                                          

7.             Seweryn Tsapiak                                                          

8.             Andrii Rosiiskyi                                                           

9.             Demian Khrynuk                                                          

10.           Andrian Kekis                                                              

11.           Davyd Ivanyk                                                              

12.           Bohdan Arsenov                                                          

13.           Artem Shustov                                                             

14.           Yevhenii Herevych                                                      

15.           Nikita Nesterenko                                                        

16.           Sofiia Liubienko                                                           

17.           Illia Shved                                                                    

18.           Victor Tumanov Roman                                               

19.           Nikita Bachynskyi                                                        

20.           Ruslana Psariuk                                                            

21.           Maryia Parukova                                                          

22.           Vasyl Horvat                                                                

23.           Danylo Churakov                                                         

24.           Dmytro Holosniak                                                        

25.           Anna Kutepova                                                            

26.           Oleh Zaritskyi                                                              

27.           Kateryna Yurchenko                                                    

28.           Artem Pavlov                                                               

29.           Robert Glushko                                                            

30.           Alina Luchechko                                                          

31.           Victor Hyrchak                                                            

32.           Pavlo Malyk                                                                 

33.           Mikita Liashchou                                                         

34.           Roman Antypenko                                                       

35.           Anastasiia Hivchak                                                      

36.           Roman-Volodymyr Bohonis                                        

37.           Vitalii Kostyk                                                               

38.           Volodymyr Popel                                                         

39.           Nazrii Shatynskyi                                                         

40.           Oleh Luchechko                                                           

41.           Yuliia-Albina Sus                                                         

42.           Valeriia Shustova                                                         

43.           Dmytro Sosnin                                                             

44.           Dmytro Yuzviak                                                          

45.           Anastasiia Rybak                                                         

46.           Dmytro Huzhvai                                                          

47.           Vladyslav Tomashchuk                                                

48.           Arkadiusz Gradzik                                                       

49.           Aleksandra Sobolewska                                               

50.           Aleksandra Szczygieł                                                   

51.           Wiktoria Piłat                                                               

52.           Maja Kudłacz                                                               

53.           Jakub Maciej Bakalarski                                               

54.           Paweł Antończyk                                                         

55.           Mateusz Paluch                                                            

56.           Mateusz Zawadzki                                                       

57.           Filip Zdyb                                                                    

58.           Jakub Krakowiak                                                         

59.           Sofiia Okolichna                                                          

60.           Khrystyna Huk                                                             

61.           Vadzim Vashkilevich                                                   

62.           Marta Vasylyshyn                                                        

63.           Valeriia Myha                                                               

64.           Karyna Bezzubava                                                       

65.           Andrii Lys                                                                    

66.           Alina Makahonova                                                       

67.           Anastasiia Kobyrynka                                                  

68.           Anastasiya Sambikina                                                  

69.           Ostap Petraiko                                                              

70.           Denys Chystiak                                                            

71.           Maksym Krolivets                                                        

72.           Iryna Korubkina                                                           

73.           Andrii Khomenko                                                        

74.           Arina Salamakho                                                          

75.           Kateryna Zaliska                                                          

76.           Rostyslaw Rod                                                             

77.           Viktoriia Buhaienko                                                     

78.           Yelyzaveta Danylenko                                                 

79.           Anokhin Hordiy                                                           

80.           Rostyslaw Pojedynkov                                                

Skip to content