Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym troje uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. […]
Nauka i zdobywanie doświadczeń zawodowych to bardzo ważne elementy procesudydaktycznego. To, co poznamy, zrozumiemy i czego […]
Praktyczny kurs warsztatowy z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.O granty […]
listy
Lista kandydatów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia w roku szkolnym 2022/2023 Ciszewska-Maciejewska Wiktoria Suwara Adrian […]
listy
Rekrutacja uzupełniająca do Branżowej Szkoły I Stopnia w roku szkolnym 2022/2023 Ciszewska-Maciejewska Wiktoria Suwara Adrian Zaklika […]
Skip to content