15 listopada młodzież „Skłodowskiej” brała udział w koncercie słowno-muzycznym poświęconym Adamowi Mickiewiczowi. Koncert odbył się w […]
Nauka i zdobywanie doświadczeń zawodowych to bardzo ważne elementy procesudydaktycznego. To, co poznamy, zrozumiemy i czego […]
Skip to content