admin

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W „SKŁODOWSKIEJ”

Zapraszamy wszystkich uczniów w dniu 1 września, we wtorek, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na sytuację epidemii w kraju nie ma wspólnej uroczystości rozpoczęcia roku. Najpierw przychodzą  na godzinę 9.00 uczniowie klas pierwszych Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły. Poznają wtedy swoich wychowawców.  Pozostałe klasy starsze przychodzą na godzinę 10.30, by w.

Oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie w ,,Programie wyrównywania różnic między regionami III” na montaż windy w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

11.08.2020 r. Starosta Opatowski Tomasz Staniek oraz Wicestarosta Małgorzata Jalowska w obecności Wójta Gminy Baćkowice Mariana Partyki, Skarbnik Gminy Baćkowice Bożeny Tokarskiej, Dyrektora DPS w Sobowie Mariana Cieszkowskiego oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie Anety Gołyskiej podpisali umowy na realizacje zadań w poszczególnych jednostkach Powiatu Opatowskiego:

UWAGA MATURZYŚCI – TERMIN POPRAWKOWY.

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu.

Dzień Zdrowia – najciekawsze wypowiedzi uczniów:

Dokończ zdanie: W czasie pandemii najbardziej brakuje mi……..( krótki opis) „W czasie pandemii najbardziej brakuje mi szkoły oraz uczestnictwa w lekcjach i oczywiście spotkań z rówieśnikami.” „W czasie pandemii najbardziej brakuje mi kontaktu z innymi ludźmi i nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale brakuje mi chodzenia do szkoły, a co za tym idzie normalnych.

Dzień Zdrowia 2020- podsumowanie akcji

Mimo swojej nietypowej formy, tegoroczne obchody Dnia zdrowia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to jedna z ważniejszych, cyklicznych akcji w naszej szkole. Jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne. Każdego roku motyw przewodni jest poświęcony innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w kwestii zdrowia publicznego. Pomoc w przygotowaniu  i merytoryczne wsparcie.