"u Skłodowskiej"

Uwaga klasy maturalne!!!

matura

 

Uczniowie zdający po raz pierwszy egzamin maturalny w maju 2020 r. składają deklarację na załączniku 1a do 30. 09. 2019 r. u wychowawcy klasy.
Wzór deklaracji znajduje się na stronie szkoły w zakładce egzamin maturalny. ()