Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Operator maszyn CNC

0 kursant

Kwalifikacja: MEC. 05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – 1 rok (1,5 roku).

   Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego.

Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne                    i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

  Zadania operatora obejmują:

 • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją techniczną, przygotowanie narzędzi),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
 • mocowanie obrabianych przedmiotów,
 • uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
 • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
 • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
 • utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.
Curriculum is empty

Nauczyciel

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes